Tipus de parceles / preus/ nº compte

 

Parcel·les: superfície aproximada i cost

Existeixen tres tipus de parcel·les:
44 parcel·les estàndard de 49 m2, amb un preu de 190 €.
8 parcel·les mitjanes de 60 m2, amb un preu de 215 €.
8 parcel·les grans de 70 m2, amb un preu de 250 €.

 

 

Parcelas: superficie aproximada y coste

Existen tres tipos de parcelas:
44 parcelas estándar de 49 m2, con un coste de 190 €.
8 parcelas medianas de 60 m2, con un coste de 215 €.
8 parcelas grandes de 70 m2, con un coste de 250 €.

L’entitat financera en la qual cal fer els ingressos dels Horts,

tant els 30 € de pertinença a la llista d’espera, com els 70 € de la primera vessa és

Compte corrent de l’Associació de Veïns de Benimaclet – Horts

(Oficina de Caixa d’Arquitectes, carrer Hernán Cortés, 8 -46004 València, telèfon 96.351.56.25),

número de compte

IBAN ES76 3183 4600 8400 0113 2965

La entidad financiera en la que hay que hacer los ingresos de los Huertos,

tanto los 30 € de pertenencia a la lista de espera, como los 70 € de la primera derrama es

Cuenta corriente de la Asociación de Vecinos de Benimaclet – Huertos

(Oficina de Caja de Arquitectos, calle Hernán Cortés, 8 -46004 Valencia, teléfono 96.351.56.25),

número de cuenta

 

IBAN ES76 3183 4600 8400 0113 2965