Normativa d´espera

Descarrega la Normativa llista d’espera

Descarga la Normativa de la lista de espera

 

Normes de la llista d’espera

-Com fer per a ser inclòs en la llista d’espera:

1. Fer un ingrés de 30 € en el compte corrent de l’Associació de Veïns de Benimaclet – Horts (Oficina de Caja de Arquitectos, carrer Hernán Cortés, 8 -46004 Valencia, telèfon 96.351.56.25, número de compte 3183-4600-84-0001132965) com a inscripció i senyal per a pertànyer a la llista d’espera.
2. Lliurar una fotocòpia de l’ingrés realitzat juntament amb una fotocòpia del DNI de la persona futura responsable de la parcel·la, la seua adreça i telèfon, així com l’adreça de correu electrònic a on cal enviar les comunicacions. Aquest lliurament es realitzarà en persona en la seu de l’Associació de Veïns de Benimaclet, en la bústia de correus de l’Associació (si estiguera tancada) o via correu electrònic escanejant els documents i remetent-los a l’adreça huerto.benimaclet@gmail.com
3. El titular de la llista d’espera haurà de ser soci/a de l’Associació de Veïns de Benimaclet.
-Com eixir de la llista d’espera
1. Per quedar lliure alguna parcel·la dels Horts, i ser el primer de la llista d’espera. La quantitat lliurada en fer-se de la llista d’espera és quantitat a compte del pagament de la parcel·la.
2. Per renúncia a estar en la llista d’espera. Quan no es vulga o no es puga seguir es comunica per escrit i la quantitat de senyal serà retornada.